Het ontmoetingscentrum de Kerkewegel stelt een feestzaal en een vergaderzaal ter beschikking aan socio-culturele verenigingen, organisaties en private-personen.

Zuiver commerciele activiteiten worden niet toegelaten.

Met de steun van